Контакти

Адрес: НАРА МЕЛ ООД
гр. Шумен, бул. Ришки проход №72
Тел: +35954830112; e-mail: naramel@rizov-sh.com
Международна търговия
e-mail: ayla@rizov-sh.com, Айля Риза
Пласмент на брашна
Тел: +359885952535; e-mail: melin.nazim@rizov-sh.com, Мелин Назъм
Финансово-счетоводен отдел
e-mail: hulya.erhan@rizov-sh.com, Хюлия Ерхан