Услуги

За да отговорим на Вашите очаквания, ние Ви предлагаме следните услуги:
  • Мелене на пшеница на ишлеме по заявка на клиента.
  • Производство на брашна по критерии и параметри зададени от клиента.
  • Доставка на брашно до търговските обекти на клиента.
  • Пакетиране на брашна с възможност за собствено етикиране.
  • Съхранение на зърнени и мслодайни култури в лицензирано зърнохранилище.
  • Почистване на семена в база за почистване, изцяло оборудвана с машини на немската фирма „Петкус” и притежаваща производителност от 20 тона/ час.