Търговия

Търговия

Търговия
Търговия
Търговия
Търговия

Започнала дейността си като малка фирма, занимаваща се с вътрешна търговия на зърнени и маслодайни култури, днес компанията ни е един от водещите търговци както на националните, така и на международните пазари. Наши партньори са утвърдени и доказали се в международната търговия фирми, като “Dreyfus”, “Cargill”, "ADM" и други. Коректността и точността в търговските отношения са качествата, на които залагаме за да се развиваме в настоящите условия на динамична и силно конкурентна среда.
  • Разполагаме със собствено зърнохранилище с капацитет 10 000 тона пшеница.
  • Имаме наети складове в различни части на страната, както и добре изградена дистрибуционна мрежа.
  • Предстои изграждане на собствено силозно стопанство с обща вместимост от 25 000 тона зърно.