За Нас

За Нас

За Нас
За Нас
За Нас
За Нас

Историята на "Ризов" започва в далечната 1993 г. Първоначално дейността на фирмата е съсредоточена върху вътрешна търговия със зърнени и маслодайни култури – предимно пшеница, ечемик, слънчоглед и просо. През тази години се поставя началото на партньорство с различни замеделски производители, като им се възлага отглеждането на технически зърнени култури – кориандър, канарено просо и шарен слънчоглед. По същото време се правят и първи стъпки в международната търговия, като се започва активен износ, предимно към Турция.

От този момент нататък компанията бележи бързо развитие, навлизайки и на други трансгранични пазари и става все по - значим фактор в международната търговия на зърнени и маслодайни култури. Така през 1995 г. фирмата се нарежда на пето място в страната по износ на пшеница.

Натрупало професионални умения и капитали, през 1997 г., дружеството започва да изгражда нов, модерен мелничен комплекс в град Шумен. Той влиза в експлотация през май 1999 г. и разполага със съвременно, напълно автоматизирано оборудване и висока производителност.

През 2001 г. се пуска в експлотация и складово стопанство за съхранение на зърно с капицитет 10 000 тона пшеница. От една страна, това съдейства за оптимизация работата на мелницата, а от друга - ускорява темповете на международна търговия. През 2005 г. компанията се превръща в една от водещите в търговията на маслодаен слънчоглед.

Базирайки се на коректност и точност в търговските си отношения, със всяка изминала година, дружеството си спечелва все по - силни позиции на международните пазари и успява да завоюва престижната награда на ГЕПАРД за най – динамично развиваща се компания в североизточна България за 3 поредни години – 2007, 2008 и 2009 г.